Leven door de Wet des Levens 1

Leef jij ook door de wil en probeer je iemand te zijn die je in werkelijkheid niet bent? Dan is het goed om te weten dat je in Gods behoudenis niet iemand hoeft te zijn die je in werkelijkheid niet bent. Je leert dan te leven door de Wet des Levens, die zich dan in je binnenste bevindt. Geloof het Woord van God en de grote kracht van Gods leven zal in je geopenbaard worden.

Leven door de Wet des Levens 2

Met het oog op de praktijk is het noodzakelijk dat we de innerlijke werking van de wet van de Geest des levens leren kennen. De Heer gebruikt de wet van de Geest des levens immers om ons te bevrijden van de wet der zonde en des doods. Hij gebruikt de ene wet om de andere te overwinnen en Hij gebruikt de wet van vandaag om over de wet van morgen te zegevieren. Hoe komt deze wet in een christen tot uitdrukking?

De openbaring van Jezus Christus

Johannes 3:16 zegt dat God ons zijn Zoon heeft gegeven; Openbaring 1:1 zegt dat God ons de openbaring van Jezus Christus heeft gegeven. God heeft ons twee grote zegeningen gegeven: Jezus Christus en de openbaring van Jezus Christus.