Leven door de Wet des Levens

Leef jij ook door de wil en probeer je iemand te zijn die je in werkelijkheid niet bent? Dan is het goed om te weten dat je in Gods behoudenis niet iemand hoeft te zijn die je in werkelijkheid niet bent. Je leert dan te leven door de Wet des Levens, die zich dan in je binnenste bevindt. Geloof het Woord van God en de grote kracht van Gods leven zal in je geopenbaard worden.