Volledige kennis van God

"Opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve een geest van wijsheid en van openbaring om Hem ten volle te kennen." Dit gebed openbaart dat het mogelijk is voor een christen, die het eeuwige leven al heeft ontvangen en die God aanvankelijk leerde kennen, Hem nog altijd onvoldoende te kennen.