Volledige kennis van God

"Opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve een geest van wijsheid en van openbaring om Hem ten volle te kennen." Dit gebed openbaart dat het mogelijk is voor een christen, die het eeuwige leven al heeft ontvangen en die God aanvankelijk leerde kennen, Hem nog altijd onvoldoende te kennen.

Gods roeping en Gods erfenis

Ben jij al bekend met Gods roeping en Gods erfenis? Bid dan dat God de ogen van je hart mag openen en God je zal zegenen met een geest van wijsheid en openbaring in de volle kennis van Hem.