EEN GEBED OM OPENBARING

Volledige kennis van God

"Opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve een geest van wijsheid en van openbaring om Hem ten volle te kennen." Dit gebed openbaart dat het mogelijk is voor een christen, die het eeuwige leven al heeft ontvangen en die God aanvankelijk leerde kennen, Hem nog altijd onvoldoende te kennen.

Gods roeping en Gods erfenis

Ben jij al bekend met Gods roeping en Gods erfenis? Bid dan dat God de ogen van je hart mag openen en God je zal zegenen met een geest van wijsheid en openbaring in de volle kennis van Hem.

Gods kracht aan ons die geloven

Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u de geest van wijsheid en openbaring geeft in de kennis van Hem, verlichte ogen van uw hart, opdat u weet wat de hoop van Zijn roeping is, wat de rijkdom is van de heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen, en wat de uitnemende grootte van Zijn kracht is jegens ons die geloven, naar de werking van de macht van Zijn sterkte, die Hij heeft gewerkt in Christus door Hem uit de doden op te wekken en Hem aan Zijn rechterhand te zetten in de hemelse gewesten, boven alle overheid, gezag, kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze, maar ook in de toekomstige eeuw. En Hij heeft alles aan Zijn voeten onderworpen en Hem als Hoofd over alles gegeven aan de Gemeente, die Zijn Lichaam is, de volheid van Hem die alles in allen vervult (Efeziërs 1:17-23).

De behoefte aan openbaring

Efeziërs 1 spreekt vooral over het feit dat al Gods werken volbracht zijn. Het is dus niet noodzakelijk dat God méér werken ten uitvoer brengt. Het is echter wel noodzakelijk dat wij een openbaring ontvangen ten aanzien van de werken die God inmiddels heeft voltooid. We hebben dus alleen een behoefte aan openbaring nodig.