Het geheim van de wedergeboorte

Het geheim van Gods organische behoudenis is de Geest met onze geest. De uitdrukking "de Geest" verwijst niet alleen naar de Geest van God, maar bovendien naar de vervolmaakte Geest, de Geest die de processen van de vleeswording, het menselijke leven, de kruisiging en de opstanding doormaakte. Deze vervolmaakte Geest bevindt zich nu in onze wedergeboren geest. De samenwerking van deze twee geesten is het geheim van alle geestelijke dingen — in het bijzonder van Gods organische behoudenis.

Het geheim van het voeden en de heiliging

Hoe meer we ons voeden met het Woord van God, hoe meer we geheiligd zullen worden. Immers in Johannes 17:17 bidt de Here Jezus: "Heilig hen in Uw waarheid; Uw woord is de waarheid". Dus wanneer we ons voeden met het Woord van God zullen we geheiligd worden, omdat het Woord het element bevat waarmee God ons heiligt. Zonder voeding is er geen heiliging. Ontdek hier verder het geheim van het voeden en de heiliging!