Gods complete behoudenis

De complete behoudenis van God heeft twee aspecten: het juridische aspect en het organische aspect.

De wedergeboorte en het weiden

God de Vader in de goddelijke Drie-eenheid regenereert ons in Zijn organische behoudenis eerst door God de Geest om ons vervolgens in God de Zoon als de Herder te weiden, opdat wij voor eeuwig in Zijn leven mogen groeien en bestaan.

De heiliging van het karakter en de vernieuwing

Heiliging van het karakter is het proces waarbij Gods natuur niet alleen met onze natuurlijke aanleg, ons eigenaardige karakter en ons temperament afrekent, maar tegelijkertijd ons karakter met de goddelijke natuur doordringt.