HET ORGANISCHE ASPECT VAN GODS BEHOUDENIS

Gods complete behoudenis

De complete behoudenis van God heeft twee aspecten: het juridische aspect en het organische aspect.

De wedergeboorte en het weiden

God de Vader in de goddelijke Drie-eenheid regenereert ons in Zijn organische behoudenis eerst door God de Geest om ons vervolgens in God de Zoon als de Herder te weiden, opdat wij voor eeuwig in Zijn leven mogen groeien en bestaan.

De heiliging van het karakter en de vernieuwing

Heiliging van het karakter is het proces waarbij Gods natuur niet alleen met onze natuurlijke aanleg, ons eigenaardige karakter en ons temperament afrekent, maar tegelijkertijd ons karakter met de goddelijke natuur doordringt.

Transformatie en opbouw

Transformatie is niet slechts een uiterlijke verandering of verbetering, maar een metabolische functie van Gods leven in de gelovigen. De transformatie heeft tot gevolg dat zij met andere gelovigen, als medeleden van Christus, samengevoegd en verbonden worden. Deze samenvoeging en vereniging in het goddelijke leven resulteren uiteindelijk in de wederzijdse opbouw van God-mensen.

Gelijkvormigheid en verheerlijking

Aan wie of wat moeten wij gelijkvormig worden? Hoe vindt deze gelijkvormigmaking plaats? En wat betekent het verheerlijkt te worden? Antwoorden op deze en andere vragen worden behandeld in dit hoofdstuk over gelijkvormigheid en verheerlijking.