Christus - de volkomen God

De Bijbel openbaart Christus  aan ons, opdat wij Hem zullen ervaren. Iedere dag dat we Hem niet ervaren is een verloren dag: Christus de volkomen God.

Christus - de volmaakte mens

Deze keer willen we de zeventien aspecten van Christus als de volmaakte mens bezien. Indien we geen helder visioen hebben van Christus, in het licht van deze zeventien aspecten, zullen we Christus nooit ten volle leren kennen.

Het werk van Christus

Het werk van Christus - Zijn dienst op aarde en Zijn kruisiging. Waarom hebben wij Christus lief? Hoeveel redenen kan jij geven? Zijn het er vele? Of ken je Hem nog slechts in geringe mate? Hoe beter je Hem kent, hoe groter je ervaring en genot van Hem zal zijn.