De openbaring van Gods nieuwtestamentische economie

De belangrijkste voorwaarde voor geestelijke vooruitgang

Wanneer je meent dat je het niet meer aankan of in het geval dat je met grote moeilijkheden te kampen hebt, dan is het moment gekomen om grote keerpunten in je leven te ervaren. Het is dan dat je geestelijke vooruitgang boekt.